Tunge øyelokk og eyeliner

 Vurderer du permanent makeup eyeliner og har tunge/hovne øyelokk? 
Har du stor mengde hud på øvre øyelokkene?  

Alderdom, men også genetikk er vanligste årsaken til tunge øyelokk. 

Jo mer hud man har rundt øynene og jo eldre man er ved tilførsel av permanent makeup eyeliner, kan det har mye å si i valg av riktig nål og farge fordi ved bruk av feil nål og farge kan det feste seg dårligere grunnet den elastiske huden. 


Huden er individuell hos oss alle, så det vil derfor i svært få tilfelle være behov for å prøve ut ulike nåler for å finne den rette nål som funker til nettopp den huden, slik at resultatet blir best. 


Har du tidligere fått utført permanent makeup eyeliner og opplevd lignende, som at fargen ikke fester seg, eller at den sitter i kortere tid enn først antatt? 

Da vil jeg råde deg til å varsle dine behandler og få en grundig konsultasjon og eventuelt legge en plan på hvordan tilpasse slik at du og behandler sammen klarer å oppnå best mulig resultat. 


Jeg har selv tidligere hatt tilfeller hvor det har sittet dårligere hos enkeltpersoner, da har det vært nok med valg av annen type nål og og farge. 


Ønsker du mer informasjon eller en gratis konsultasjon? Bestill enkelt din time via vår online booking. 

Flere nyheter